ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ζητείται Στέλεχος Διοίκησης

Jun 26, 2019

Η PROFIT ACTION ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης αναζητά Στέλεχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Περιγραφή Θέσης:

Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και σε συνεργασία μαζί του ως  κύρια καθήκοντα θα έχει την διεκπεραίωση για λογαριασμό πελατών της Profit Action των κάτωθι :

 • Συντονισμό και έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας  διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
 • Σύνταξη και παρακολούθηση ετήσιου προϋπολογισμού (budgeting)
 • Ταμειακό προγραμματισμό  (cash flow)
 • Μηνιαίο και ετήσιο reporting
 • Περιοδικά αποτελέσματα
 • Προσωρινές και Οριστικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Ανάλυση σημαντικών οικονομικών μεγεθών
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλων για συμμετοχή σε επιχορηγούμενα προγράμματα
 • Υποστήριξη και παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης – ολοκλήρωσης επιχορηγούμενων προγραμμάτων

 

Προφίλ υποψηφίου:


Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων ή στην Οικονομική Διεύθυνση Ανώνυμης Εταιρείας τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη
 • Ενασχόληση με προγράμματα Αναπτυξιακών νόμων και ΕΣΠΑ
 • Πλήρης εξοικείωση με μηχανογραφικά συστήματα ERP και συστήματα μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση MS Office (World, Excel, Power Point, κ.λ.π)
 • Γνώση αγγλικών
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και μεθοδικότητα

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση

 Αποστολή βιογραφικού στο hr@profitaction.gr με επισήμανση ενδιαφέροντος για κωδικό θέσης 201