ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

Έχει γεννηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι έγγαμος, πατέρας δυο παιδιών.

Οικονομολόγος, ειδικευμένος στην Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων, με επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία στην οικονομική διεύθυνση αλλά και στη γενική διεύθυνση μεγάλων ανωνύμων εταιρειών, με εξειδικευμένες γνώσεις στο Management και στη χρηματοδοτική διοίκηση των επιχειρήσεων.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών, στην κατάρτιση και  ανάλυση οικονομικών καταστάσεων τόσο με βάσει τα Ελληνικά όσο και με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, στη βιομηχανική κοστολόγηση, στην ξενοδοχειακή λογιστική, στον εσωτερικό έλεγχο και την εταιρική διακυβέρνηση, σε θέματα αναπτυξιακών νόμων, σε φορολογικά και εργατικά θέματα και σε θέματα του νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ.

Έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία την εισαγωγή εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (Σύνταξη ενημερωτικού δελτίου, νομικός και φορολογικός έλεγχος, δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση).

Έχει αποκομίσει σημαντική εμπειρία στο διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι καθότι ήταν υπεύθυνος για τις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού (Γερμανία – ΗΠΑ) εισηγμένης εταιρείας.

Έχει εμπειρία ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών σε Γερμανικές τράπεζες και γενικά τράπεζες του εξωτερικού και έχει συνεργαστεί με τα private banking αυτών για την διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Με εργατικότητα, συνέπεια και επιμέλεια φροντίζει να συνδυάζει πάντα την επαγγελματική ενασχόληση με τη διαρκή επιμόρφωση και επιστημονική κατάρτιση στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Του αρέσει να εργάζεται και να συνεργάζεται μέσα στο πλαίσιο ομάδας με άλλους ανθρώπους  επιδιώκοντας κοινούς σκοπούς.

Άλλα ενδιαφέροντα του είναι η ενασχόληση με την Κρητική παραδοσιακή μουσική, τα ταξίδια και ο αθλητισμός.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

Έχει γεννηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι έγγαμος, πατέρας δυο παιδιών.

Οικονομολόγος, ειδικευμένος στην Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων, με επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία στην οικονομική διεύθυνση αλλά και στη γενική διεύθυνση μεγάλων ανωνύμων εταιρειών, με εξειδικευμένες γνώσεις στο Management και στη χρηματοδοτική διοίκηση των επιχειρήσεων.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών, στην κατάρτιση και  ανάλυση οικονομικών καταστάσεων τόσο με βάσει τα Ελληνικά όσο και με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, στη βιομηχανική κοστολόγηση, στην ξενοδοχειακή λογιστική, στον εσωτερικό έλεγχο και την εταιρική διακυβέρνηση, σε θέματα αναπτυξιακών νόμων, σε φορολογικά και εργατικά θέματα και σε θέματα του νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ.

Έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία την εισαγωγή εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (Σύνταξη ενημερωτικού δελτίου, νομικός και φορολογικός έλεγχος, δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση).

Έχει αποκομίσει σημαντική εμπειρία στο διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι καθότι ήταν υπεύθυνος για τις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού (Γερμανία – ΗΠΑ) εισηγμένης εταιρείας.

Έχει εμπειρία ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών σε Γερμανικές τράπεζες και γενικά τράπεζες του εξωτερικού και έχει συνεργαστεί με τα private banking αυτών για την διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Με εργατικότητα, συνέπεια και επιμέλεια φροντίζει να συνδυάζει πάντα την επαγγελματική ενασχόληση με τη διαρκή επιμόρφωση και επιστημονική κατάρτιση στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Του αρέσει να εργάζεται και να συνεργάζεται μέσα στο πλαίσιο ομάδας με άλλους ανθρώπους  επιδιώκοντας κοινούς σκοπούς.

Άλλα ενδιαφέροντα του είναι η ενασχόληση με την Κρητική παραδοσιακή μουσική, τα ταξίδια και ο αθλητισμός.