ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ PROFIT ACTION ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κύριο αντικείμενο και βασική ενασχόληση της PROFIT ACTION ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις με σκοπό:

 • Την ανάπτυξη και πρόσβαση τους στα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Την Αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των Οικονομικών και Διοικητικών τους υπηρεσιών
 • Την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των παραγωγικών τους πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στο ξεκίνημα κάθε νέας συνεργασίας με πελάτη μας ακολουθούμε τα παρακάτω στάδια:

 • Συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων, λήψη παραμέτρων για την καλή κατανόηση των θεμάτων που τίθενται προς επίλυση και παρακολούθηση
 • Μελέτη σε βάθος των δεδομένων, εξαγωγή πρώτων συμπερασμάτων προς συζήτηση με τη διοίκηση και τα στελέχη της επιχείρησης
 • Ανταλλαγή απόψεων για καθορισμό κοινών πεποιθήσεων και απόψεων για το ποιο είναι τελικά το ζητούμενο και ποια τα προσδοκόμενα οφέλη – λύσεις

Αυτή η μεθοδολογία, οδηγεί σε αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία με την διοίκηση και τα στελέχη της εκάστοτε επιχείρησης στο τρίπτυχο:

 • Κατανόηση
 • Προσαρμογή
 • Δράση

Τρίπτυχο-οδηγός για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

 • Γιατί εμείς έχουμε την εμπειρία, το έχουμε κάνει στο παρελθόν ξανά και ξανά, επομένως έχουμε την συνταγή
 • Γιατί εμείς δεν υποκαθιστούμε τον επιχειρηματία όπου δεν χρειάζεται αλλά τον συμπληρώνουμε και τον βοηθούμε πετυχαίνοντας έτσι τις μέγιστες δυνατές συνέργειες
 • Γιατί φροντίζουμε να είμαστε πάντα στελεχωμένοι με τα κατάλληλα στελέχη εξασφαλίζοντας τους επιπλέον διαρκή επιμόρφωση
 • Γιατί παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και παραμένουμε ενήμεροι
 • Γιατί όπου απαιτούνται εξωτερικοί συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων γνωρίζουμε και συνεργαζόμαστε μόνο με τους καλύτερους