ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η PROFIT ACTION ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την υποβολή φακέλων για συμμετοχή σε:

  • Προγράμματα Αναπτυξιακού νόμου
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η μέριμνα μας στον τομέα αυτό ξεκινάει από τη σωστή ενημέρωση της επιχείρησης (νέας ή υφιστάμενης) πάνω στα προγράμματα που τρέχουν σε κάθε περίοδο.

Σε συνδυασμό και με τις άλλες υπηρεσίες μας σχεδιάζουμε την επένδυση αφού πρώτα αξιολογήσουμε τη σκοπιμότητα της καθώς θεωρούμε  ότι σκοπός δεν θα πρέπει να είναι απλά και μόνο η λήψη μιας επιδότησης αλλά η βιωσιμότητα μιας νέας επένδυσης ή η συνεισφορά που αυτή θα έχει στις υφιστάμενες δραστηριότητες.

Συντάσσουμε την μελέτη και καθοδηγούμε – υποστηρίζουμε τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση και υποβολή του φακέλου.

Τέλος παρέχουμε υποστήριξη και παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.