ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Το Business Plan είναι ένα εργαλείο επιχειρηματικής λειτουργίας που βοηθάει στην βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δράσης. Στόχος της εκπόνησης του είναι η διαμόρφωση στρατηγικής της επιχείρησης καθώς και η καθοδήγηση και υποστήριξη του επιχειρηματικού πλάνου.
Επιπροσθέτως, είναι ένα από εκείνα τα εργαλεία που μπορεί να βοηθήσει ώστε τρίτοι είτε επενδυτές είτε πιστωτές να μπορέσουν να εμπιστευθούν μια συνεργασία με την επιχείρηση.

Σε συνεργασία με τους πελάτες μας για την εκπόνηση αποτελεσματικών business plan ακολουθούμε την ακόλουθη μεθοδολογία:

 

  • Καταγράφουμε και αναλύουμε διεξοδικά την υπάρχουσα κατάσταση της επιχείρησης
  • Προδιαγράφουμε την  μελλοντική της πορεία
  • Καταδεικνύουμε τις επιχειρηματικές στοχεύσεις και τις ενέργειες των στελεχών προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις για επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού

Στόχος μας δεν είναι απλά  η εκπόνηση ενός Business Plan που θα καταγραφεί στο χαρτί αλλά η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μέσου που θα αποτελέσει αφενός μεν για τους φορείς και τα στελέχη της επιχείρησης ένα μπούσουλα επίτευξης του εταιρικού σκοπού για δε τους συνεργαζόμενους τρίτους την καλύτερη κατανόηση και την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης με την επιχείρηση.