ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Όπως και στην περίπτωση των υπηρεσιών μας εξωτερικής οικονομικής διευθύνσεως σε περιπτώσεις μικρότερων επιχειρήσεων που όλη την δουλειά των οικονομικών υπηρεσιών την κάνει το λογιστήριο αναλαμβάνουμε την πλήρη επίβλεψη και καθοδήγηση του. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τα παρακάτω:

 

  • Επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησης
  • Διαμόρφωση και Ανάπτυξη κατάλληλου λογιστικού σχεδίου
  • Σύνταξη και Υποβολή των δηλώσεων όλων των φορολογικών αντικειμένων
  • Θέματα ΓΕΜΗ, Διεύθυνσης Εμπορίου
  • Σύνταξη και υπογραφή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων