ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην PROFIT ACTION ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ λειτουργεί τμήμα Διαχείρισης ανθρωπίνων Πόρων που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων.

Έχοντας την σχετική εμπειρία πάνω σε οργανωτικές και διοικητικές δομές και γνωρίζοντας όλες τις μορφές απασχόλησης, κατευθύνουμε τον επιχειρηματία στην σωστότερη επιλογή είδους και τρόπου απασχόλησης για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης. Η βοήθεια μας προσφέρει νόμιμη, λειτουργική και οικονομικά συμφέρουσα λύση απασχόλησης, εναρμονισμένη στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.