ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η αναδιάρθρωση των δανείων από την πλευρά του λήπτη τους απαιτεί εξόχως επαγγελματική προσέγγιση εάν αναλογιστεί κανείς ότι στη σχέση δανειστή  – δανειζόμενου το πάνω χέρι το έχει συνήθως ο πρώτος. 

Όταν διαπιστώνεται σημαντικός κίνδυνος στην ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων εξαιτίας του ότι ο δανειολήπτης μπορεί να  αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες τότε είναι ορθό να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να ακολουθηθούν και την εκπόνηση και παρουσίαση στο πιστωτικό ίδρυμα ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης (λειτουργικής και χρηματοοικονομικής) όπου και θα αποδεικνύεται/αναλύεται η ικανότητα αποπληρωμής των δανείων βάσει των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Επίσης σημαντική μπορεί να είναι η παρουσία μας κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το πιστωτικό ίδρυμα για τους όρους της αναδιάρθρωσης.