ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η επιλογή για επιχειρηματική αναδιάρθρωση συνήθως εκπορεύεται είτε από την ανάγκη επιβίωσης (δράσεις εξυγίανσης) μιας επιχείρησης είτε από την ανάγκη βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων της.
Οι υπηρεσίες μας στον τομέα αυτό μπορεί να περιλαμβάνουν:

 

  • Την εκπόνηση ενός σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες της επιχείρησης όπου εξετάζονται προσεκτικά όλες οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις που ταυτόχρονα είναι και οι κατά το δυνατό λιγότερο δαπανηρές και οι οποίες επιφέρουν τις πλέον ορθολογιστικές λύσεις σε σχέση με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα (επίλυση προβλημάτων)
  • Την υποστήριξη στην εφαρμογή και παρακολούθηση του ως άνω σχεδίου σε συνεργασία με την διοίκηση της εταιρείας για ένα χρονικό διάστημα που συμφωνείται εκ των προτέρων ως απαραίτητο