ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Έχοντας σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό η βοήθεια μας μπορεί να είναι πολύτιμη. Ο ρόλος μας μπορεί  να καλύπτει ενα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως:

 

  • Ανάθεση διερεύνησης τυχόν επιχειρηματικών ευκαιριών για εξαγορά ή συγχώνευση
  • Οικονομικό έλεγχο και αποτίμηση των προς συγχώνευση ή εξαγορά επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη κατά τις διαπραγματεύσεις
  • Συνεργασία με Νομικούς συμβούλους στην κατάρτιση των συμβάσεων